Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των υποδομών της, η ΟΛΘ Α.Ε. προχώρησε στην αναβάθμιση του Υποσταθμού Ηλεκτροδοσίας αρ.6. Πρόκειται για τον κύριο Υποσταθμό Μέσης Τάσης (20.000V) που είναι εγκαταστημένος στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης και ο οποίος, μεταξύ άλλων, τροφοδοτεί τον ηλεκτροκίνητο εξοπλισμό του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, όπως για παράδειγμα τους ηλεκτροκίνητους γερανούς της αποβάθρας 24 και τη γερανογέφυρα φορτοεκφόρτωσης Ε/Κ σε σιδηροδρομικά βαγόνια.

Ο πρόσφατα εγκατεστημένος ηλεκτρικός πίνακας Μέσης Τάσης αποτελείται από 9 πεδία (σειρά Unisec), είναι εξοπλισμένος με διακόπτες φόρτωσης αερίου εξαφθοριούχου θείου (SF6) και έχει κατασκευαστεί και συναρμολογηθεί  σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Το έργο της αναβάθμισης του Υποσταθμού Ηλεκτροδοσίας αρ.6 διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του Λιμένα και θα συμβάλει στην κάλυψη των μελλοντικών αναγκών, σε περίπτωση που σημειωθεί αύξηση της ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια εντός των εγκαταστάσεων του Λιμένα.

 

MW Switchboard