Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Η ΟΛΘ Α.Ε. έχει εστιάσει στην παροχή ευρέως φάσματος βοηθητικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τους πελάτες της, αναπτύσσοντας ένα πλαίσιο για την ενίσχυση της περαιτέρω συνεργασίας μαζί τους. Από την 1η Μαΐου, στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων του Λιμένος Θεσσαλονίκης ξεκίνησε να παρέχεται η υπηρεσία Συντήρησης & Επισκευής Εξοπλισμού (Equipment Maintenance & Repair - EMR). Πρόκειται για μία νέα υπηρεσία ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης (one-stop-shop) που αφορά κυρίως τα ψυγεία εμπορευματοκιβώτια και περιλαμβάνει διαδικασίες όπως Έλεγχος Προ-Ταξιδιού (Pre-trip Inspection-PTI) και Παρέμβαση/Επισκευή λόγω κακής λειτουργίας (Malfunction/Intervention), καθώς και μικρής έκτασης επισκευές σε όλους τους τύπους εμπορευματοκιβωτίων.
Η ομάδα της ΟΛΘ Α.Ε. επιδιώκει τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της και δεσμεύεται να προσφέρει ανταγωνιστικές υπηρεσίες και τη μέγιστη προστιθέμενη αξία στους πελάτες της.

Reefers1