Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Η ΟΛΘ ανέπτυξε εφαρμογή όπου μέσω της διεύθυνσης https://btx.thpa.gr οι συναλλασσόμενοι θα υποβάλλουν αίτημα για την έκδοση Βεβαίωσης Τελωνειακού χαρακτήρα ΕΖ/ΑΕ.

Η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της εν λόγω εφαρμογής είναι η 1η Δεκεμβρίου 2020.

Την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής, από 29.09.2020 έως και 30.11.2020, η Βεβαίωση υποβάλλεται και έντυπα και ηλεκτρονικά.

Η έκδοση της ΒΤΧ θα είναι υποχρεωτική για όλα τα εμπορεύματα (ενωσιακά ή μη) ανεξαρτήτως του τρόπου μεταφοράς τους και ανεξαρτήτως του προορισμού τους προκειμένου να εξέρχονται αυτά από την ΕΖ.

Αναλυτικά η ΒΤΧ θα πρέπει να εκδίδεται:
• πριν την έξοδο του εμπορευμάτων από τις χερσαίες πύλες της Ε.Ζ.
• πριν την αναχώρηση του πλοίου για τα φορτία του συμβατικού λιμένα που
φορτώνονται σε πλοίο
• πριν την δημιουργία πλάνου φόρτωσης για τα φορτία του ΣΕΜΠΟ που φορτώνονται σε
πλοίο

Για την υποβολή της αίτησης ΒΤΧ στην εφαρμογή της ΟΛΘ απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πραγματική παραλαβή των εμπορευμάτων με βάση τους ΑΚΛΑ και τους στίχους των φορτίων.

Η ΒΤΧ χρησιμοποιείται είτε:
1) για σκοπούς πιστοποίησης του τελωνειακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων:
  Α. ενωσιακού χαρακτήρα ή
  Β. μη ενωσιακού χαρακτήρα είτε:
2) για σκοπούς ελέγχου των εμπορευμάτων που εξέρχονται από την ΕΖ ως άδεια εξόδου από την ΕΖ.

1A. ΒΤΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑ Ή ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΞΟΔΟ.
Στην περίπτωση που η Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση του ενωσιακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων, το πεδίο «Αριθμός Βεβαίωσης Ενωσιακού Χαρακτήρα/Δελτίο Εισόδου»  συμπληρώνεται με τον αριθμό του σχετικού πιστοποιητικού που συνοδεύει το συγκεκριμένο φορτίο και με το οποίο αποδεικνύεται ο ενωσιακός χαρακτήρας των εμπορευμάτων (Τ2L, κλπ).

Στην περίπτωση αυτή, η ΟΛΘ επεξεργάζεται την αίτηση και την αποστέλλει στο ΙCISnet. Με την αποδοχή της ΒΤΧ στο ΙCISnet και την απόδοση MRN , η εφαρμογή της ΟΛΘ ενημερώνει τον συναλλασσόμενο μέσω του email που έχει δηλώσει. Ο συναλλασσόμενος επισυνάπτει και αποστέλλει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά (έγγραφα μεταφοράς, διατακτική, τιμολόγιο, Τ2L κτλ) μέσω της λειτουργίας των συνυποβαλλόμενων αρχείων στο ICISnet με τον MRN  που έλαβε από την ΟΛΘ.

Μετά την διενέργεια ελέγχου από τον τελωνειακό υπάλληλο ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται εκ νέου μέσω της εφαρμογής ΒΤΧ για την οριστικοποίηση της ΒΤΧ.

Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί πιστοποιητικό απόδειξης ενωσιακού χαρακτήρα από άλλη τελωνειακή αρχή (Ελλάδας ή άλλου Κ-Μ), τα πρωτότυπα έντυπα παραστατικά εκτός από την ηλεκτρονική υποβολή τους, πρέπει να προσκομιστούν στο τελωνείο ενώ επισημαίνεται ότι όταν το MRN του T2L έχει εκδοθεί από το Α΄ τελωνείο, η ΒΤΧ οριστικοποιείται χωρίς συνυποβολή δικαιολογητικών μετά την λήξη της ενεργοποίησης 30’ χρονομετρητή. Ο
συναλλασσόμενος ενημερώνεται μέσω της εφαρμογής της ΟΛΘ για την οριστικοποίηση της ΒΤΧ.

1Β. ΒΤΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑ Ή ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΞΟΔΟ.
Στην περίπτωση που η αίτηση για Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα επιλέγεται για την πιστοποίηση μη ενωσιακού χαρακτήρα των εμπορευμάτω στο πεδίο «Τελωνειακός χαρακτήρας» επιλέγεται η ένδειξη «μη ενωσιακός» και η ΒΤΧ με την απόδοση MRN οριστικοποιείται αυτόματα από το ΙCISnet. Η εφαρμογή της ΟΛΘ ενημερώνει τον συναλλασσόμενο και στην συνέχεια ο συναλλασσόμενος αναγράφει τον MRN της ΒΤΧ στην θέση 44 με κωδικό 1893 κατά την υποβολή διασάφησης εισαγωγής, αποταμίευσης, διαμετακόμισης, συνοπτικής διασ/σης εξόδου κτλ.

2. ΒΤΧ ΩΣ ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑ Ή ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΞΟΔΟ.
Για περιπτώσεις εμπορευμάτων που δεν απαιτείται πιστοποίηση ενωσιακού ή μη ενωσιακού χαρακτήρα πχ εμπορεύματα για τα οποία τηρούνται διατυπώσεις εξαγωγής, κενά εμπορευματοκιβώτια , υποβάλλεται αίτηση για ΒΤΧ ως άδεια εξόδου και η oποία οριστικοποιείται αυτόματα από το ΙCISnet.

Επισήμανση: Όταν η Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα χρησιμοποιείται ως άδεια εξόδου, το πεδίο Αρ. βεβαίωσης ενωσιακού χαρακτήρα / Δελτίο εισόδου: συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που για το συγκεκριμένο φορτίο έχει εκδοθεί Δελτίο Εισόδου κατ’ εφαρμογή της ΠΟΛ 1026/2016 (παράδοση αγαθών με προορισμό την Ελεύθερη Ζώνη και απαλλαγή ΦΠΑ), με τον αντίστοιχο αριθμό.

Σχετικά:

  • Εγχειρίδιο χρήσης [pdf]
  • Εγχειρίδιο χρήσης REST - English [Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.]
  • XML XSD [7z]