Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Η ΟΛΘ ΑΕ προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες προς τα πλοία που καταφθάνουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

 • Αγκυροβολία
 • Ελλιμενισμός
 • Υδροδότηση
 • Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος- τηλεπικοινωνιών
 • Διαχείριση αποβλήτων και καταλοίπων
 • Ρυμούλκηση

Παρέχονται από άλλους φορείς οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Υπηρεσίες πυρόσβεσης
 • Πλοήγηση (κανάλι VHF 12, Εύρος 16-24 χιλιόμετρα)
 • Καβοδέτηση

 Επίσης παρέχονται από ιδιωτικές εταιρίες οι υπηρεσίες:

 • Ρυμούλκηση
 • Τροφοδοσία

 

Πλοία στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης - Σύνδεση με Marine Traffic