Η ΟΛΘ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η κοινοπραξία «MYTILINEOS SA – ROVER MARITIME SL – HDK SA» αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής» προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, κατά το παρόν στάδιο του διαγωνισμού. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί το σημαντικότερο μέρος των Υποχρεωτικών Επενδύσεων που έχει αναλάβει η ΟΛΘ Α.Ε. βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο και πρόκειται να αναβαθμίσει τη θέση του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης στη λιμενική βιομηχανία παρέχοντας τη δυνατότητα απευθείας εξυπηρέτησης πλοίων εμπορευματοκιβωτίων κύριων γραμμών (Ultra Large Container Vessels), χωρητικότητας έως 24.000 TEU.

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, το έργο “6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής” περιλαμβάνει:

Η υλοποίηση αλλά και η ολοκλήρωση του έργου, συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη με ποικίλα και πολλαπλασιαστικά οφέλη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, το έργο επέκτασης του Προβλήτα 6 κατά την περίοδο υλοποίησης του (2022-2025) σύμφωνα με έρευνα της Deloitte έχει υπολογιστεί ότι:

Επιπλέον, κατά την περίοδο 2026-2035, η δεκαετής πλήρης λειτουργία του «Προβλήτα 6» αναμένεται να:

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε. κ. Αθανάσιος Λιάγκος επεσήμανε τα εξής: «Η υλοποίηση του έργου επέκτασης του Προβλήτα 6, συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, προσφέροντας ποικίλα και πολλαπλασιαστικά οφέλη, για την ΟΛΘ Α.Ε. αλλά και ευρύτερα για τις επιχειρήσεις που συνδέονται με τις λιμενικές δραστηριότητες, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η ολοκλήρωση του έργου σηματοδοτεί την ουσιαστική αναβάθμιση της θέσης του Λιμένα της Θεσσαλονίκης στην παγκόσμια λιμενική βιομηχανία και στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας ενισχύοντας τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην εξωστρέφεια της χώρας».