Η Διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. (ΟΛΘ), παρουσίασε στην Ημέρα των Αναλυτών, 29 Μαρτίου 2022, μέσω τηλεδιάσκεψης από τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, τα οικονομικά αποτελέσματα του 2021. Κατά το δεύτερο έτος της πανδημίας Covid-19, το συνολικό επίπεδο δραστηριότητας του Λιμένα αυξήθηκε με ικανοποιητικούς ρυθμούς, οδηγώντας σε αυξημένα έσοδα και κέρδη συγκριτικά με την χρήση του 2020, παρουσιάζοντας τα παρακάτω κυριότερα στοιχεία:

  Εταιρεία Όμιλος
Ποσά σε (€ '000) 2020 2021 Change (%) 2020* 2021 Change (%)
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων            
Κύκλος Εργασιών: 71.724 76.890 7,2% 71.724 77.863 8,6%
Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων 49.730 51.060 2,7% 49.730 52.033 4,6%
Συμβατικό Λιμάνι 20.221 23.526 16,3% 20.221 23.526 16,3%
Εκμετάλλευση Χώρων 1.582 1.902 20,2% 1.582 1.902 20,2%
Επιβατική Κίνηση 191 402 110,5% 191 402 110,5%
             
Μικτό Κερδος 33.916 36.969 9,0% 33.916 36.182 6,7%
Ως ( %) επί των Πωλήσεων 47,3% 48,1%   47,3% 46,5%  
             
EBITDA 30.932 34.722 12,3% 30.932 33.444 8,1%
Ως (%) επί των Πωλήσεων 43,1% 45,2%   43,1% 43,0%  
             
Καθαρά Κέρδη 20.092 21.100 5,0% 20.092 19.787 -1,5%
Ως (%) επί των Πωλήσεων 28,0% 27,4%   28,0% 25,4%  
* Σημείωση για μεγέθη Ομίλου: το 2020* αφορά μεγέθη μητρικής και μόνο    

Το 2021 σε σύγκριση με το 2020, το επίπεδο δραστηριότητας σε διακίνηση φορτίων αυξήθηκε για τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων:

In 000's TEUs

2020

2021

 

% Change

Imports/Exports

389.222

393.657

1,1%

Transit

71.446

76.988

7,8%

Transshipment

112

418

273,2%

Total Containers (TEUs)

460.780

471.063

2,2%

Το επίπεδο δραστηριότητας σε διακίνηση φορτίων αυξήθηκε για τον Σταθμό Συμβατικού Φορτίου επίσης:

In 000’s tons

2020

2021

% Change

Dry Bulk

3.061

3.511

14,7%

General Cargo

622

662

6,3%

Liquid Bulk

57

64

11,8%

Total tons

3.741

4.236

13,3%

Ενώ ιδιαίτερα σημαντική αύξηση σημείωσε και η κίνηση στον Επιβατικό Τομέα, με 77 χιλιάδες επιβάτες, έτος ρεκόρ άφιξης επιβατών, όπως και έτος ρεκόρ για την ανάπτυξη του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και συνολικών εσόδων για τον Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Το 2022 αναμένονται 62 επιβεβαιωμένες αφίξεις κρουαζιέρας, έναντι 17 το 2021.

Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα κάτωθι:

Η Διοίκηση της ΟΛΘ επικεντρώνεται σε μια σειρά νέων υλοποιήσεων, ενδεικτικά:

Παρουσίαση της ενημέρωσης των αναλυτών [pdf]