Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης & σχετικές πληροφορίες. [pdf]