Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών για γερανογέφυρα εμπορευματοκιβωτίων. [pdf]