Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών για την επισκευή (7) Οχημάτων Στοιβασίας & Μεταφοράς Εμπορευματοκιβωτίων (Ο.Σ.Μ.Ε) της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. [pdf]