Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

TED 042/2020 - Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τα οχήματα, τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τις λοιπές υποδομές της ΟΛΘ Α.Ε. [pdf]