Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του ανοικτού διαγωνισμού TED 034Ε/2019 για την υλοποίηση της ΑΕΠΟ για τη λειτουργία του Λιμένα Θεσσαλονίκης [pdf]