Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Διακήρυξη διαγωνισμού TED 040/2020 για την ανάθεση του έργου "Επισκευή και συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της ΟΛΘ Α.Ε." [pdf]