Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

TED 050/2020 - Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) πετρελαιοκίνητου τροχοφόρου φορτωτή περιορισμένης ολίσθησης με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) επιπλέον φορτωτή. [pdf]