Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Απάντηση σε ερώτημα που υποβλήθηκε στα πλαίσια του διαγωνισμού της ΟΛΘ ΑΕ TED 050/2020 για την προμήθεια ενός (1) πετρελαιοκίνητου τροχοφόρου φορτωτή περιορισμένης ολίσθησης με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) επιπλέον φορτωτή [pdf]