Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού (TED 061/2021) για την προμήθεια συρματόσχοινων και λοιπών μέσων ανύψωσης φορτίου [pdf]

Παραρτήματα 2-5 [xlsx]