Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

TED 063/2021 - Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ενός (1) τηλεσκοπικού ηλεκτρομαγνήτη [pdf]

Παράρτημα 1: Τεχνική προσφορά [pdf]
Παράρτημα 2: Οικονομική προσφορά [pdf]

Οδηγίες για συμπίεση αρχείων με κωδικό [pdf]