Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., καταθέτει την πρότασή του  για τον περιορισμό του αριθμού των παρόχων της λιμενικής υπηρεσίας ευκολιών υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων των πλοίων που καταπλέουν στο λιμένα Θεσσαλονίκης, με σκοπό τη δημόσια συζήτηση με ενδιαφερόμενους φορείς (φυσικά-νομικά πρόσωπα) και τη λήψη ενδεχόμενων τεκμηριωμένων παρατηρήσεων – σχολίων – απόψεων επί των περιεχομένων αυτών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Η εν λόγω πρόταση θα παραμείνει ανηρτημένη στο ιστότοπο του Ο.Λ.Θ. Α.Ε.,[www.thpa.gr ] για χρονικό διάστημα τριών μηνών, ήτοι έως και την 1/11/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Δείτε παρακάτω το σχετικό αρχείο της Πρόσκλησης καθώς και τη σχετική μελέτη.

Πρόσκληση [pdf]

Μελέτη [pdf]