Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Ματαίωση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια έτοιμων συσσωρευτών μολύβδου κλειστού τύπου με υγρά [pdf]