Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

TED 071/2021 - Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης ορίων ISPS, πρόσβασης οχημάτων & πεζών από τις πύλες 16 & 10, κέντρου ελέγχου και δικτύου επικοινωνιών του έργου στον λιμένα της ΟΛΘ ΑΕ [pdf]