Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Συμπληρωματικό Παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών, στα πλαίσια του Διαγωνισμού Ted 074_2021 [pdf]