Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου «Κατασκευή αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης στις αποθήκες 22 & 26 της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και διασύνδεσης στο ΚΕΑΛΕ» [pdf]

Τεχνική περιγραφή συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας. [pdf]

Τομή Αποθήκης 22 [pdf]

Τομή Αποθήκης 26 [pdf]

Αποθήκη 22 [pdf]

Αποθήκη 26 [pdf]