Απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του ανοιχτού διαγωνισμού της ΟΛΘ Α.Ε. TED 078/2021 για την προμήθεια χειμερινών μέσων ατομικής προστασίας [pdf]