Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 1Β ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΙΟΣΚΙ 2x630 KVA ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ 2 , ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ_TED 080_2022 [pdf]

Οδηγίες για συμπίεση αρχείων με κωδικό [pdf]