Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

TED 086 /2022 - Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση & παράδοση σε πλήρη λειτουργία τριακοσίων (300) φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού led περιμετρικά σε τριάντα τρία (33) κτίρια της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και την επέκταση και παραμετροποίηση του υπάρχοντος συστήματος τηλεδιαχείρισης ηλεκτροφωτισμού [pdf]