Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Παροχή διευκρινίσεων σε ερώτημα που υποβλήθηκε στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού (TED 089/2022) για την «Παροχή υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων που καταπλέουν στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» [pdf]