Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

25.08.2014, Κωνστάντζα, Ρουμανία

adb constanta

Το Θεματικό Εργαστήριο για το Πακέτο Εργασίας 7 διοργανώθηκε από το λιμάνι της Κωνστάντζας.

Οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες συζήτησαν την εξέλιξη της πιλοτικήs δραστηριότηταs 7.4, η οποία έχει ως αντικείμενο την Πολυτροπική Μεταφορά στον Δούναβη.