Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Το έργο του FUTUREMED συμμετείχε με επιτυχία στην «Ευρωπαϊκή Βραδιά του Ερευνητή», που πραγματοποιήθηκε στην Αποθήκη Γ του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης, στην Ελλάδα, στις 26 Σεπτεμβρίου 2014.

Η Ευρωπαϊκή Βραδιά του Ερευνητή είναι ένα μέγα γεγονός που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο ταυτόχρονα σε πολλές εκατοντάδες πόλεις σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής.

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), που διοργάνωσε στις 26 Σεπτεμβρίου στην Αποθήκη Γ του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης, το γεγονός, έδωσε την ευκαιρία στο κοινό να ενημερωθεί για το FUTUREMED και τους στόχους του, τις ειδικές ενέργειες του έργου, όπως η πλατφόρμα Κεφαλαιοποίησης, οι πιλοτικές περιπτώσεις κλπ καθώς και τα πρώτα αποτελέσματα του έργου.