Ανακοίνωση νέων Γενικών Όρων και νέου Τιμολογίου Συμβατικού Λιμένα, σε ισχύ από 12/4/2021

https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/invoice