Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Ανακοινώνεται ότι η ΟΛΘ Α.Ε. ακολουθεί αυστηρά τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση και τις Υγειονομικές Αρχές με σκοπό την πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης του COVID-19, τόσο για την προστασία των εργαζομένων στην Εταιρεία, όσο και για την προστασία των συναλλασσόμενων και των εξωτερικών συνεργατών της. Παράλληλα, λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την εξυπηρέτηση της εμπορικής κίνησης του Λιμένα, ζωτική παράμετρο στην παρούσα συγκυρία.