Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΟΛΘ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, μέσω τηλεδιάσκεψης και εκπροσωπήθηκε το 79,68% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εγκρίθηκαν μεταξύ άλλων, οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις εταιρικής χρήσης 2019 και η διανομή μερίσματος ύψους € 1,17 ανά μετοχή (μικτό).

Μετά την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, ακολούθησε την ίδια ημέρα η συγκρότησή του σε σώμα, όπου ορίστηκε η ιδιότητα των μελών του, ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

  1. Αθανάσιος Λιάγκος, Πρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος
  2. Boris Wenzel, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
  3. Franco Nicola Cupolo, Διευθύνων Σύμβουλος - Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής, εκτελεστικό μέλος
  4. Artur Davidian, Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων, εκτελεστικό μέλος
  5. Alexander-Wilhelm Von Mellenthin, μη εκτελεστικό μέλος
  6. Σωτήριος Θεοφάνης, μη εκτελεστικό μέλος
  7. Άγγελος Βλάχος, μη εκτελεστικό μέλος
  8. Fu Baiqiao (Leon), μη εκτελεστικό μέλος
  9. Παναγιώτης Αλευράς, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
  10. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος