Γεωγραφικά στοιχεία


Οδική απόσταση Θεσσαλονίκης από:


 Απόσταση του λιμένα της Θεσσαλονίκης από άλλα λιμάνια (Ναυτικά μίλια)