Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Προβλήτας

Κρηπίδωμα

Μήκος κρηπιδότοιχου (μ)

Βάθος θάλασσας (μ)

Έτος κατασκευής

Γερανός

Αριθμός

Ανυψωτική
ικανότητα

1ος

1

325

8

1904

     

2

90

8

1904

     

3

200

8

1904

     
 

4,5,6,7,8

400

8

1904

     

2ος

9

230

8.6

1904

     

10

320

10.1

1982

CERETTI TANFANI

5

3t

       

CERETTI TANFANI

4

6t

       

GANZ

2

10t

 

11

240

9.7

1939

COWANS SHELDON

8

6t

3ος 

12

240

9.2

1946

COWANS SHELDON

12

6t

13

135

10.1

1946

     

14

230

9.7

1946

CERETTI TANFANI

19

6t

       

CERETTI TANFANI

18

6t

 

15

175

10.4

1950

CERETTI TANFANI

7

3t

           

COWANS SHELDON

9

6t

       

CERETTI TANFANI

17

3t

       

STOTHERT & PITT

21

3t

4ος

16

320

10.1

1962

CERETTI TANFANI

22

3t

       

CERETTI TANFANI

25

3t

17

190

11.1

2015

ARDELT KRANICH

26B

100t

       

ARDELT KRANICH

27B

100t

18

220

9.9

1962

CERETTI TANFANI

29

6t

          

CERETTI TANFANI

28

6t

19

175

8.9

1962

     

5ος 

 

 

   

20

350

9.7

1963-66

GANZ

31

25t

       

GANZ

32

25t

       

GANZ

34

27t

21

185

12

1963-66

GANZ

33

27t

22

370

9.5

1963-66

GANZ

35

10t

       

GANZ

36

10t

       

GANZ

37

10t

       

GANZ

38

25t

   

23

184

8.9

1963-66

CERETTI TANFANI

11

6t

       

CERETTI TANFANI

24

6t

       

CERETTI TANFANI

3

3t

6ος

 

 

   

24

635

12

1972-89

GANZ

39

32t

GANZ

40

32t

       

ROKAS

41

40t

       

ROKAS

42

40t

       

ROKAS

43

40t

       

ROKAS

44

40t

26

550

12

1972-89

 

Γ/Φ 4

50t

         

Γ/Φ 3

50t

         

Γ/Φ 2

45t

         

Γ/Φ 1

40t

 

27

100

10

1972-89

     

 

 

Προβολή μεγαλύτερου χάρτη