ΦΕΚ 4079Β/20.12.2016 - Κανονισμός κήρυξης και εκποίησης αζήτητων εμπορευμάτων της Ανώνυμης Εταιρίας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) [pdf]