Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Κανονισμός Ανάθεσης Συμβάσεων Υποπαραχωρήσεων Ο.Λ.Θ. Α.Ε. [pdf]