Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Νέα

Κανονισμός Ανάθεσης Υπεργολαβικών Συμβάσεων και ΠρομηθειώνΟ.Λ.Θ. Α.Ε. [pdf]

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια δομικών υλικών, σιδηρικών και διάφορων εργαλείων [pdf]

Στις 21 Απριλίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ Α.Ε. ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2020 αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη και την δραστηριότητα της ΟΛΘ Α.Ε., τα οποία επέφεραν αύξηση εσόδων και κερδών.

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε από € 68,9 εκατ. το 2019 σε € 71,7 εκατ. το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 4% κυρίως λόγω των αποτελεσμάτων στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων.

Η αυξημένη διακίνηση στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, οδήγησε σε αύξηση κατά 11,3% των εσόδων σε σχέση με το προηγούμενο έτος, από € 44,7 εκατ. το 2019 σε € 49,7 εκατ. το 2020. Κύριοι μοχλοί για την αύξηση των εσόδων - παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας - παρέμειναν η εφαρμογή βελτιωμένων διαδικασιών διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων, ο καλύτερος χειρισμός των πελατών, καθώς και οι ενέργειες αναδιάρθρωσης της τιμολόγησης, οι οποίες υλοποιήθηκαν πρόσφατα από την νέα Διοίκηση του λιμένα.

Στο Σταθμό Συμβατικού Φορτίου, οι επιπτώσεις της πανδημίας ήταν πιο σημαντικές, με αποτέλεσμα τη μείωση των συνολικών όγκων κατά 16,3%, από 4.469 χιλ. τόνους το 2019, σε 3.741 χιλ. τόνους το 2020, μειώνοντας έτσι τα έσοδα για την ΟΛΘ Α.Ε. κατά 9,3%, από € 22,3 εκατ.  το 2019 σε € 20,2 εκατ. το 2020.

Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν από € 32,2 εκατ. το 2019 σε € 33,9 εκατ. το 2020, αντιπροσωπεύοντας συνολική αύξηση 5,3%. Ο δείκτης περιθωρίου μικτού κέρδους βελτιώθηκε ελαφρώς (46,7% το 2019 και 47,3% το 2020), λαμβάνοντας υπόψη μια αλλαγή που πραγματοποιήθηκε εντός του 2020 στην ωφέλιμη ζωή ορισμένων μηχανημάτων, η οποία οδήγησε σε θετική επίδραση λόγω χαμηλότερων δαπανών αποσβέσεων κατά € 0,88 εκατ., σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 22,1%, από € 16,45 εκατ. το 2019 σε € 20,10 εκατ. το 2020, σχηματίζοντας το καθαρό περιθώριο κέρδους από 24% το 2019 σε 28% το 2020. Τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν σημαντικά θετικά από δύο βασικούς παράγοντες, τη θετική μεταβολή στις συνολικές δαπάνες αποσβέσεων όπως εξηγήθηκε ανωτέρω κατά € 0,88 εκατ. και την αναστροφή φορολογικών προβλέψεων κατά € 1,42 εκατ., ως θετικό αποτέλεσμα της ευνοϊκής πρόσφατης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου σχετικά με τους φορολογικούς ελέγχους για τα έτη 2005-2011.

Όσον αφορά το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών, η ΟΛΘ Α.Ε ολοκλήρωσε σημαντικές επενδύσεις ύψους € 8,1 εκατ. το 2020, περίπου € 11 εκατ. εντός του 2021, ενώ άλλα € 25 εκατ. αναμένεται να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια του 2021, μια ικανοποιητική απόδοση προς την σταδιακή επίτευξη των στρατηγικών στόχων της.

Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε € 1,42.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., Αθανάσιος Λιάγκος επεσήμανε τα εξής: «Παραμένουμε αυστηρά προσηλωμένοι στην ανάπτυξη της Εταιρείας, τη δύσκολη αυτή περίοδο με την πανδημία του Covid-19. Εστιάζουμε στην επιτάχυνση και υλοποίηση του Επενδυτικού μας Πλάνου, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζουμε τις υποδομές, τον εξοπλισμό, το φάσμα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Λιμένα της Θεσσαλονίκης».

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Επενδυτικές Σχέσεις και Εταιρικές Ανακοινώσεις

Τηλ. 2310 593 376 & 335 | E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γραφείο Τύπου

Τηλ. 2310 593 134 & 143 | E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στις 21 Απριλίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΛΘ Α.Ε.) ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2020 αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη και την δραστηριότητα της ΟΛΘ Α.Ε., τα οποία επέφεραν αύξηση εσόδων και κερδών, όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα:

(€ '000)

2019

2020

Μεταβολή (%)

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

     

Κύκλος Εργασιών:

68.981

71.724

4,0%

Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων

44.681

49.730

11,3%

Συμβατικό Λιμάνι

22.286

20.221

-9,3%

Εκμετάλλευση Χώρων

1.871

1.582

-15,4%

Επιβατική Κίνηση

143

191

33,6%

     

 

Μικτό Κέρδος

32.204

33.906

5,3%

Ως ( %) επί των Πωλήσεων

46,7%

47,3%

 

     

 

EBITDA

29.748

30.922

3,9%

Ως (%) επί των Πωλήσεων

43,1%

43,1%

 

     

 

Καθαρά Κέρδη

16.453

20.084

22,1%

Ως (%) επί των Πωλήσεων

23,9%

28,0%

 

Κατά το 2020, η διακίνηση φορτίων αυξήθηκε στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων και μειώθηκε στον Σταθμό Συμβατικού Φορτίου, σε σύγκριση με το 2019:

 

2019

2020

Μεταβολή (%)

Διακίνηση φορτίων

     

Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων (χιλ. TEU’s)

449

461

2,7%

Συμβατικός Σταθμός (χιλ. τόνοι)

4.469

3.741

-16,3%

       

Πλοία που Κατέπλευσαν:

1347

1286

-4,5%

Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων

463

489

5,6%

Συμβατικό Λιμάνι

832

721

-13,3%

Επιβατικό Λιμάνι

  52          

    76      

46,2%

Πιο συγκεκριμένα, η διακίνηση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 2,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, από 449 χιλ. TEUs το 2019 σε 461 χιλ. TEUs το 2020, αποτέλεσμα που προέρχεται κυρίως από:

  • την διακίνηση εισαγωγών / εξαγωγών, από 379 χιλ. TEUs το 2019 σε 389 χιλ. TEUs το 2020, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 2,6%,
  • την διακίνηση διαμετακόμισης (transit), από 69 χιλ. TEUs το 2019 σε 71 χιλ. TEUs το 2020, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 3,4%.

Η αυξημένη διακίνηση στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων οδήγησε σε αύξηση κατά 11,3% των εσόδων σε σχέση με το προηγούμενο έτος, από € 44,7 εκατ. το 2019 σε € 49,7 εκατ. το 2020. Κύριοι μοχλοί για την αύξηση των εσόδων - παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας - παρέμειναν η εφαρμογή βελτιωμένων διαδικασιών διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων, ο καλύτερος χειρισμός των πελατών, καθώς και οι ενέργειες αναδιάρθρωσης της τιμολόγησης, οι οποίες υλοποιήθηκαν πρόσφατα από την νέα Διοίκηση του λιμένα.

Όσον αφορά τον Σταθμό Συμβατικού φορτίου, οι επιπτώσεις της πανδημίας ήταν πιο σημαντικές, με αποτέλεσμα τη μείωση των συνολικών όγκων κατά 16,3%, από 4.469 χιλ. τόνους το 2019, σε 3.741 χιλ. τόνους το 2020, μειώνοντας έτσι τα έσοδα για την ΟΛΘ Α.Ε. κατά 9,3%, από € 22,3 εκατ.  το 2019 σε € 20,2 εκατ. το 2020.

Τα έσοδα από την Εκμετάλλευση Χώρων επηρεάστηκαν επίσης σημαντικά από την πανδημία, σημειώνοντας μείωση κατά 15,4%, από € 1,87 εκατ. το 2019 σε € 1,58 εκατ. το 2020, ενώ τα έσοδα από την Επιβατική Κίνηση αυξήθηκαν ελαφρώς, παραμένοντας ωστόσο ένα ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό των συνολικών πωλήσεων.

Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν από € 32,2 εκατ. το 2019 σε € 33,9 εκατ. το 2020, αντιπροσωπεύοντας συνολική αύξηση 5,3%. Ο δείκτης περιθωρίου μικτού κέρδους βελτιώθηκε ελαφρώς (46,7% το 2019 και 47,3% το 2020), λαμβάνοντας υπόψη μια αλλαγή που πραγματοποιήθηκε εντός του 2020 στην ωφέλιμη ζωή ορισμένων μηχανημάτων, η οποία οδήγησε σε θετική επίδραση λόγω χαμηλότερων δαπανών αποσβέσεων κατά € 0,88 εκατ., σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 22,1%, από € 16,45 εκατ. το 2019 σε € 20,10 εκατ. το 2020, σχηματίζοντας το καθαρό περιθώριο κέρδους από 24% το 2019 σε 28% το 2020. Τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν σημαντικά θετικά από δύο βασικούς παράγοντες, τη θετική μεταβολή στις συνολικές δαπάνες αποσβέσεων όπως εξηγήθηκε ανωτέρω κατά € 0,88 εκατ. και την αναστροφή φορολογικών προβλέψεων κατά € 1,42 εκατ., ως θετικό αποτέλεσμα της ευνοϊκής πρόσφατης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου σχετικά με τους φορολογικούς ελέγχους για τα έτη 2005-2011.

Η πανδημία του Covid-19 συνεχίζεται από το 2020 και εντός του 2021, επιφέροντας τις δυσμενείς επιπτώσεις της σε όλα τα επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας.

Αναφορικά με το 2021, η διακίνηση φορτίων του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων το πρώτο τρίμηνο του 2021 σημείωσε ήπια αύξηση κατά 2,6% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2020, ενώ η διακίνηση του Σταθμού Συμβατικού φορτίου μειώθηκε κατά 7,6%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του πρώτου τριμήνου του 2020.

Η Διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. παραμένει θετική για την συνολική διακίνηση φορτίων για το σύνολο του 2021. Ειδικά το δεύτερο εξάμηνο του 2021 αναμένεται να αποφέρει βελτιωμένους όγκους διακίνησης φορτίων, όταν τα αποτελέσματα της πανδημίας αρχίσουν να υποχωρούν.

Όσον αφορά το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών, η ΟΛΘ Α.Ε ολοκλήρωσε σημαντικές επενδύσεις ύψους € 8,1 εκατ. το 2020, περίπου € 11 εκατ. εντός του 2021, ενώ άλλα € 25 εκατ. αναμένεται να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια του 2021, μια ικανοποιητική απόδοση προς την σταδιακή επίτευξη των στρατηγικών στόχων της.

Δήλωση του Εκτελεστικού Προέδρου του Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., Αθανάσιος Λιάγκος επεσήμανε τα εξής: «Παραμένουμε αυστηρά προσηλωμένοι στην ανάπτυξη της Εταιρείας, τη δύσκολη αυτή περίοδο με την πανδημία του Covid-19. Εστιάζουμε στην επιτάχυνση και υλοποίηση του Επενδυτικού μας Πλάνου, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζουμε τις υποδομές, τον εξοπλισμό, το φάσμα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Λιμένα της Θεσσαλονίκης».

Επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη, συνοδεία του Γ.Γ. Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Ευάγγελου Κυριαζόπουλου, και της Επικεφαλής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Μαρίας Αντωνίου πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 20 Απριλίου 2021, στην ΟΛΘ Α.Ε.

Τον Υπουργό υποδέχθηκαν στο κτήριο Διοίκησης, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., Θάνος Λιάγκος, ο Διευθύνων Σύμβουλος - Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής της ΟΛΘ Α.Ε., Franco Nicola Cupolo, ο Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων της ΟΛΘ Α.Ε., Artur Davidian και άλλα στελέχη της εταιρείας.

Τα μέλη της Διοίκησης της ΟΛΘ Α.Ε. ενημέρωσαν τον Υπουργό για την πορεία του Επενδυτικού Πλάνου και την πρόοδο των μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη, με επίκεντρο το έργο Επέκτασης του 6ου Προβλήτα, καθώς και για την υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης του εξοπλισμού και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Λιμένα της Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Πλακιωτάκης επεσήμανε την καθοριστική σημασία του εμβληματικού έργου επέκτασης του 6ου Προβλήτα για την αναβάθμιση του Λιμένα της Θεσσαλονίκης και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη γρήγορη δρομολόγηση και υλοποίηση του Επενδυτικού Πλάνου το οποίο είναι εντός χρονοδιαγράμματος, τονίζοντας τα ισχυρά οφέλη που προκύπτουν για την κοινωνία και την οικονομία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. «Το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και σκοπός μας είναι να συνδράμουμε με κάθε μέσο στην περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του και την εδραίωσή του ως κόμβο Συνδυασμένων Μεταφορών για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη», συμπλήρωσε ο Υπουργός.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., Θάνος Λιάγκος ευχαρίστησε θερμά τον Υπουργό για τη στήριξη και την αγαστή συνεργασία αναγνωρίζοντας την καθοριστική συμβολή της στην ανάπτυξη του Λιμένα της Θεσσαλονίκης και επεσήμανε πως τα επιτεύγματα αυτά είναι συνδυασμός της συλλογικής και συντονισμένης προσπάθειας που καταβάλλεται από τη Διοίκηση και όλο το προσωπικό της ΟΛΘ Α.Ε., της στενής συνεργασίας της Διοίκησης του Λιμένα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του εποικοδομητικού και ανοιχτού διαλόγου της Διοίκησης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του Λιμένα. «Είμαστε υπερήφανοι για την προσπάθεια και το αποτέλεσμα, ειδικά σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο λόγω πανδημίας. Με σχέδιο, επιμονή και ομαδικότητα δίνουμε καθημερινά τον καλύτερο εαυτό μας καθιστώντας τον Λιμένα της Θεσσαλονίκης μοχλό ανάπτυξης για την εθνική οικονομία και πνοή αλληλεγγύης για την τοπική κοινωνία», συμπλήρωσε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε.

dt 200421

Φωτογραφία: O Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., Θάνος Λιάγκος, ο Διευθύνων Σύμβουλος - Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής της ΟΛΘ Α.Ε., Franco Nicola Cupolo και ο Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων της ΟΛΘ Α.Ε., Artur Davidian

Αγαπητοί Συνεργάτες ,

Η λειτουργία του Σ.ΕΜΠΟ και του Συμβατικού Λιμένα κατά την περίοδο του Πάσχα και συγκεκριμένα από την Μεγάλη Παρασκευή 30 Απριλίου 2021 μέχρι την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:

 

Προγραμματισμός για το Σ.ΕΜΠΟ:

Μ. Παρασκευή 30 Απριλίου

Λειτουργία Υπηρεσιών Πλοίου 07:00 – 18:00

Λειτουργία Υπηρεσιών Πλατείας 07:00 – 15:00 (A Βάρδια μόνο)

Μ. Σάββατο 1 Μαΐου

Λειτουργία Υπηρεσιών Πλοίου 07:00 – 18:00

Λειτουργία Υπηρεσιών Πλατείας 07:00 – 15:00 (A Βάρδια μόνο)

Κυριακή του Πάσχα 2 Μαΐου

Αργία

Δευτέρα του Πάσχα 3 Μαΐου

Λειτουργία Υπηρεσιών Πλοίου 07:00 – 07:00

Λειτουργία Υπηρεσιών Πλατείας 07:00 – 15:00 (A Βάρδια μόνο)

Τρίτη 4 Μαΐου

Αργία

Τετάρτη, 5 Μαΐου

Κανονική Λειτουργία

 

Προγραμματισμός για το Συμβατικό Λιμάνι:

Μ. Παρασκευή 30 Απριλίου

Εργασία μετά από αίτημα του Πελάτη με Υπερωριακή Απασχόληση

Μ. Σάββατο 1 Μαΐου

Εργασία μετά από αίτημα του Πελάτη με Υπερωριακή Απασχόληση

Κυριακή του Πάσχα 2 Μαΐου

Αργία

Δευτέρα του Πάσχα 3 Μαΐου

Αργία

Τρίτη 4 Μαΐου

Αργία

Τετάρτη, 5 Μαΐου

Κανονική λειτουργία

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία και σας ευχόμαστε Καλό Πάσχα με Υγεία.