Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Νέα

Πρακτικό Συγκρότησης Eπιτροπής Eλέγχου 12.07.2021 [pdf]

Απόφαση ΔΣ 05.07.2021 - Αξιολόγηση καταλληλότητας υποψηφίων μελών ΔΣ [pdf]

Πρακτικό εξ' αναβολής ΓΣ 12.07.2021 [pdf]

Πρακτικό Συγκρότησης Επιτροπής Αποδοχών 12.07.2021 [pdf]

Απόσπασμα Πρακτικού Συγκρότησης σε Σώμα 12.07.2021 [pdf]

 

Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., καταθέτει την πρότασή του  για τον περιορισμό του αριθμού των παρόχων της λιμενικής υπηρεσίας ευκολιών υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων των πλοίων που καταπλέουν στο λιμένα Θεσσαλονίκης, με σκοπό τη δημόσια συζήτηση με ενδιαφερόμενους φορείς (φυσικά-νομικά πρόσωπα) και τη λήψη ενδεχόμενων τεκμηριωμένων παρατηρήσεων – σχολίων – απόψεων επί των περιεχομένων αυτών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Η εν λόγω πρόταση θα παραμείνει ανηρτημένη στο ιστότοπο του Ο.Λ.Θ. Α.Ε.,[www.thpa.gr ] για χρονικό διάστημα τριών μηνών, ήτοι έως και την 1/11/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Δείτε παρακάτω το σχετικό αρχείο της Πρόσκλησης καθώς και τη σχετική μελέτη.

Πρόσκληση [pdf]

Μελέτη [pdf]

 

TED 063/2021 - Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ενός (1) τηλεσκοπικού ηλεκτρομαγνήτη [pdf]

Παράρτημα 1: Τεχνική προσφορά [pdf]
Παράρτημα 2: Οικονομική προσφορά [pdf]

Οδηγίες για συμπίεση αρχείων με κωδικό [pdf]

 

 

TED 069/2021 - Request for quotation for the supply of two (2) electro-hydraulic twin-lift spreaders for the STS cranes of ThPA S.A [pdf]

1. Technical Specifications Compliance [pdf]
2. Consumables [pdf]
3. Spare parts [pdf]
4. Price schedule [pdf]

Instructions for compressing password files [pdf]

 

 

TED 068/2021 - Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια συστημάτων πέδησης για τους ηλεκτροκίνητους γερανούς 41 & 42 της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. [pdf]

Οδηγίες για συμπίεση αρχείων με κωδικό [pdf]

Δημοσίευση πληροφοριακού δελτίου υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης της BELTERRA INVESTMENTS προς τους μετόχους ΟΛΘ [pdf]