Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Νέα

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία ανακοινώνει το πρόγραμμα σκοπούμενων εταιρικών πράξεων για το έτος 2007 :

  • Ημερομηνία δημοσίευσης των ετήσιων αποτελεσμάτων της εταιρίας της εταιρικής χρήσης 2006 : 31/3/2007.
  • Ετήσια ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα αποτελέσματα της εταιρίας : 4/5/2007 (στην αίθουσα του ΔΣ της εταιρίας, Α' Προβλήτας, κτίριο διοίκησης).
  • Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης : 15/6/2007.
  • Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος : 20/7/2007. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι των μετοχών στη λήξη της συνεδρίασης της 19/7/2007.
  • Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος : 30/7/2007. Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω πιστωτικού ιδρύματος. Η εταιρία θα προβεί σε νέα ανακοίνωση για τη διαδικασία πληρωμής μερίσματος.
Η ΟΛΘ ΑΕ ανακοινώνει, ότι σχετικά με δημοσίευμα του τύπου για split της μετοχής της εταιρίας, δεν υφίσταται θέμα, στο άμεσο διάστημα.
Σύντομα η εταιρία τα προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού, για την οποία θα υπάρξουν ανακοινώσεις, όταν ληφθεί η απόφαση από το ΔΣ της εταιρίας.

Η ΟΛΘ ΑΕ ανακοινώνει ότι με την αριθμ. 11026/18-12-2006 απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου, ορίσθηκε ως υπεύθυνη Εταιρικών Ανακοινώσεων, Σχέσεων με τους Επενδυτές και Εξυπηρέτησης Μετόχων, στις περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματος της κ. Χρυσάνθης Αθανασίου, η κ. Ρεβέκκα Χαραλαμπίδου, λόγω αποχώρησης από το τμήμα της υπαλλήλου κ. Αναστασίας Τζιότζιου.

Τερματίζονται οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην ΟΛΘ ΑΕ, που διήρκησαν περί τις οχτώ (8) εβδομάδες και αφορούσαν σε αποχή από υπερωριακή απασχόληση, καθώς και σε αποχή από απασχόληση κατά τη διάρκεια Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. Ο τερματισμός των κινητοποιήσεων επιτεύχθηκε μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις εβδομάδων, μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων, των διοικήσεων των λιμένων και του κ. ΥΕΝ.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα το απόγευμα στο γραφείο του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, κ. Μ. Κεφαλογιάννη, προβλέπει τη λήξη των κινητοποιήσεων των εργαζομένων από αύριο Τετάρτη 3/1/2007, και τη διεξαγωγή διαλόγου για τα θέματα του βέλτιστου τρόπου ανάπτυξης του λιμένα της Θεσσαλονίκης, που θα ολοκληρωθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου, με καταληκτική ημερομηνία την 30/04/2007.

Η ΟΛΘ ΑΕ ανακοινώνει ότι στις 13.8.2007 υπογράφηκε μεταξύ της ΟΛΘ ΑΕ και της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος (Ο.Φ.Ε.), η Συλλογική Σύμβαση εργασίας που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας του λιμενεργατικού προσωπικού του Οργανισμού για το έτος 2007.