Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Νέα

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε, συνδράμοντας στις εκδηλώσεις του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει ότι το Σάββατο 24 Απριλίου 2010 η χρήση πάρκινγκ του επιβατικού σταθμού και της πύλης 6 του Λιμένα διατίθεται δωρεάν για τέσσερις (4) ώρες, κατά τις ώρες λειτουργίας των παραπάνω χώρων, με την προσκόμιση απόδειξης αγορών προϊόντων ή υπηρεσιών, άνω των πενήντα ευρώ (50€) από καταστήματα του ιστορικού κέντρου της πόλης μας.

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2010, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως εξής:

 • Ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2009: Τρίτη 30 Μαρτίου 2010.
 • Δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων της εταιρίας της εταιρικής χρήσης 2009: Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010.
 • Ετήσια ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα αποτελέσματα της εταιρίας: Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010.
 • Τακτική Γενική Συνέλευση: Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010.
 • Αποκοπή μερίσματος: Δευτέρα 19 Ιουλίου 2010.
 • Δικαιούχοι μερίσματος (record date): Τετάρτη 21 Ιουλίου 2010 (σύμφωνα με το νέο αναθεωρημένο κανονισμό του Χ.Α., οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα "record date" που αντικαθιστά τον κανόνα "trade date". Με το νέο κανόνα, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού "record date").
 • Έναρξη πληρωμής μερίσματος: Δευτέρα 26 Ιουλίου 2010. Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω πιστωτικού ιδρύματος. Η εταιρία θα προβεί σε νέα ανακοίνωση για τη διαδικασία πληρωμής μερίσματος.

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2010, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως εξής:

 • Ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2009: Τρίτη 30 Μαρτίου 2009.
 • Δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων της εταιρίας της εταιρικής χρήσης 2009:Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010.
 • Ετήσια ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα αποτελέσματα της εταιρίας:Τρίτη, 20 Απριλίου 2010.
 • Τακτική Γενική Συνέλευση: Παρασκευή 28 Μαΐου 2010.
 • Αποκοπή μερίσματος: Δευτέρα 19 Ιουλίου 2010.
 • Δικαιούχοι μερίσματος(record date):Τετάρτη 21 Ιουλίου 2010 (σύμφωνα με το νέο αναθεωρημένο κανονισμό του Χ.Α., οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα "record date" που αντικαθιστά τον κανόνα "trade date". Με το νέο κανόνα, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού "record date").
 • Έναρξη πληρωμής μερίσματος: Δευτέρα 26 Ιουλίου 2010. Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω πιστωτικού ιδρύματος. Η εταιρία θα προβεί σε νέα ανακοίνωση για τη διαδικασία πληρωμής μερίσματος.
Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε, συνεχίζοντας την πολιτική στήριξης και ενίσχυσης της τοπικής αγοράς, ανακοινώνει, ότι από το Σάββατο 27 Μαρτίου 2010 έως και το Μεγάλο Σάββατο στις 3 Απριλίου 2010, η χρήση του πάρκινγκ του επιβατικού σταθμού και της πύλης 6 του Λιμένα διατίθεται δωρεάν για τέσσερις (4) ώρες, κατά τις ώρες λειτουργίας των παραπάνω χώρων, με την προσκόμιση απόδειξης αγορών προϊόντων ή υπηρεσιών, άνω των πενήντα ευρώ (50€) από καταστήματα του ιστορικού κέντρου της πόλης μας.
Η ΟΛΘ ΑΕ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 24ης Νοεμβρίου 2009 ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και ορίσθηκαν τα παρακάτω νέα μέλη:
 • Ο κ. Βασίλειος Παπαγεωργόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ως εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης στη θέση του κ. Απόστολου Τσουρέκα.
 • Ο κ. Γεώργιος Σπανόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος, ως εκπρόσωπος των υπαλλήλων στη θέση του κ. Πέτρου Νάσκου.
 • Εκπρόσωπος των λιμενεργατών επανεκλέγη ο κ. Δημήτριος Θηρίου, μη εκτελεστικό μέλος.