Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Νέα

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 28 Απριλίου 2009, παρουσίαση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. σε αναλυτές.
Κατά την παρουσίαση έγινε αναφορά στις δραστηριότητες της εταιρίας, στη στρατηγική θέση του Λιμένος, στις σχεδιαζόμενες και υλοποιούμενες επενδύσεις της εταιρίας, καθώς και στα στατιστικά στοιχεία και οικονομικά δεδομένα της ΟΛΘ αε.
Αναφορικά δε με το πρώτο τρίμηνο του 2009 οι εκτιμήσεις της εταιρίας είναι θετικές. 

Διόρθωση οικονομικού ημερολογίου 2009

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2009, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 παρ.2 του κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών ως εξής:

 • Δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων της εταιρίας της εταιρικής χρήσης 2008: 30.3.2009.
 • Ετήσια ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα αποτελέσματα της εταιρίας: 28.4.09.
 • Τακτική Γενική Συνέλευση: 26.5.09.
 • Αποκοπή μερίσματος: 16.7.2009. (Η αποκοπή μερίσματος προηγείται της ημερομηνίας λήξης του σχετικού παραγώγου).
 • Δικαιούχοι μερίσματος (record date): 20.7.2009 (σύμφωνα με το νέο αναθεωρημένο κανονισμό του Χ.Α., οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα "record date" που αντικαθιστά τον κανόνα "trade date". Με το νέο κανόνα, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού "record date").
 • Έναρξη πληρωμής μερίσματος 24.7.09. Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω πιστωτικού ιδρύματος. Η εταιρία θα προβεί σε νέα ανακοίνωση για τη διαδικασία πληρωμής μερίσματος.

 

Τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2009 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης συνάντηση εργασίας της Διοίκησης της Ο.Λ.Θ. ΑΕ με τον πρόεδρο της ESPO (European Sea Ports Organisation), κ. Shoenmakers, και το Γενικό Γραμματέα, κ. P. Verhoeven.
Στο πλαίσιο της συνάντησης  οι κ. κ. Shoenmakers και Verhoeven συζήτησαν με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.Θ. ΑΕ, κ. Λ. Καναβούρα και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, κ. Ι. Τσάρα, τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, τη ναυτιλία και τη λιμενική βιομηχανία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επίσης αναλύθηκε η τρέχουσα ατζέντα της ESPO που αφορά στις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική, τις Μεταφορές, τη Διοίκηση Λιμένων, την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Προστασία του Περιβάλλοντος στους Λιμένες, τη Συνεργασία Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στη Διαχείριση Λιμένων κ.α..
Στόχος της επίσκεψης της ESPO, που αποδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Λιμένα της Θεσσαλονίκης και την Ο.Λ.Θ. ΑΕ, ήταν η αναβάθμιση και ενίσχυση της μακρόχρονης συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών.


Η ΟΛΘ ΑΕ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σε προγραμματισμένη συνεδρίασή του αποφάσισε τη ματαίωση του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την παραχώρηση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του λιμένος Θεσσαλονίκης.

Διόρθωση οικονομικού ημερολογίου 2009

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2009, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 παρ.2 του κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών ως εξής:

 • Δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων της εταιρίας της εταιρικής χρήσης 2008: 30.3.2009.
 • Ετήσια ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα αποτελέσματα της εταιρίας: 22.5.09.
 • Τακτική Γενική Συνέλευση: 15.6.09.
 • Αποκοπή μερίσματος: 17.7.2009. (Η αποκοπή μερίσματος προηγείται της ημερομηνίας λήξης του σχετικού παραγώγου).
 • Δικαιούχοι μερίσματος (record date): 21.7.2009 (σύμφωνα με το νέο αναθεωρημένο κανονισμό του Χ.Α., οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα "record date" που αντικαθιστά τον κανόνα "trade date". Με το νέο κανόνα, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού "record date").
 • Έναρξη πληρωμής μερίσματος 27.7.09. Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω πιστωτικού ιδρύματος. Η εταιρία θα προβεί σε νέα ανακοίνωση για τη διαδικασία πληρωμής μερίσματος.