Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Νέα

Η Ένωση εταιριών «HUTCHISON PORT HOLDINGS LIMITED, HUTCHISON PORT INVESTMENTS SARL,  ALAPIS ΑΒΕΕ, ΛΥΔ ΑΕ» ενημέρωσε την ΟΛΘ ΑΕ ότι αποσύρει το ενδιαφέρον της από την παραχώρηση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του Λιμένος Θεσσαλονίκης.

Οι δύο πλευρές βρίσκονταν στο στάδιο σύνταξης της σχετικής σύμβασης μετά από τη διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού, στον οποίο η Ένωση εταιριών είχε ανακηρυχθεί «Προσωρινός Ανάδοχος».
Η ΟΛΘ ΑΕ, θέλοντας να συμβάλλει στην τόνωση της αγοράς του κέντρου, ανακοινώνει, ότι από την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008 έως και την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2009, η χρήση του parking του επιβατικού σταθμού και της πύλης 6 του λιμένα θα είναι δωρεάν για τέσσερις (4) ώρες, όλο το 24ωρο, με την προσκόμιση απόδειξης αγορών προϊόντων ή υπηρεσιών άνω των πενήντα (50) ευρώ από καταστήματα του ιστορικού κέντρου της πόλης μας.
Αναφορικά με δημοσιεύματα που αφορούν σε βλάβες των Γ/Γ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του λιμένος η ΟΛΘ ΑΕ σημειώνει τα ακόλουθα:

Η ΟΛΘ ΑΕ από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκαν (συγκυριακά σχεδόν ταυτόχρονα) προβλήματα ηλεκτρολογικής – ηλεκτρονικής φύσης στις Γ/Γ Νο 1, 2, 3 κάλεσε, και ήδη εργάζονται παράλληλα με τα υπεύθυνα τμήματα της εταιρίας κλιμάκια εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργείων, προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Σημειώνεται ότι οι ισχυρότατοι άνεμοι που έπνεαν τις τελευταίες ημέρες δυσχέραιναν, όταν δεν καθιστούσαν αδύνατη, την εργασία των συνεργείων,  που πολλές φορές λαμβάνει χώρα σε ύψος 40 μέτρων.

Μέχρι το τέλος της σημερινής ημέρας αναμένεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συνεργείων επισκευής, να αποκατασταθεί η λειτουργία της Γ/Γ Νο 1. Τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται η αποκατάσταση της λειτουργίας των Γ/Γ Νο 2 και Νο 3. Η Γ/Γ Νο 4 βρίσκεται σε προγραμματισμένη συντήρηση από 25/11/2008, όπως είχε ανακοινωθεί στους χρήστες του λιμένος, και ο χρόνος παράδοσης της από την ανάδοχο εταιρία καθώς και η επιχειρησιακή ετοιμότητα της τοποθετούνται στις αρχές Ιανουαρίου 2009.

Επιπροσθέτως διενεργείται κανονικά προληπτική συντήρηση όλων των Γ/Γ, οι οποίες ελέγχονται κατ’ έτος από το Διεθνές Γραφείο Πιστοποίησης και διαθέτουν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά καταλληλότητας. Η τελευταία πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2008. Σημειώνεται επίσης ότι η συντήρηση όλων των μηχανημάτων του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, συμπεριλαμβανομένων και των Γ/Γ, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα εγχειρίδια των κατασκευαστών,  όπως προβλέπει και το πρότυπο πιστοποίησης EN ISO 9001:2000 του Σ.ΕΜΠΟ.

Σε κάθε περίπτωση η ΟΛΘ ΑΕ καταβάλει κάθε προσπάθεια εξυπηρέτησης των πλοίων μεταφοράς Ε/Κ και η φορτοεκφόρτωση ορισμένων εξ’ αυτών την παρούσα χρονική περίοδο πραγματοποιείται και στο Συμβατικό Λιμένα με ηλεκτροκίνητους γερανούς, καθώς και με τον αυτοκινούμενο γερανό GOTTWALD στο ΣΕΜΠΟ.

Η ΟΛΘ ΑΕ συμμετείχε στο 3ο ετήσιο road show που διοργανώθηκε από το Χρηματιστήριο Αθηνών στο Λονδίνο στις 2 και 3 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή 35 ελληνικών επιχειρήσεων της μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Εκ μέρους της εταιρίας συμμετείχαν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λ. Καναβούρας, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Δρ. Ι. Τσάρας και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων, κ. Μ. Αρβανιτίδης.

Οι εκπρόσωποι της ΟΛΘ ΑΕ είχαν προσωπικές συναντήσεις με στελέχη οκτώ (8) επενδυτικών κεφαλαίων, μακροπρόθεσμου ορίζοντα, στους οποίους επιβεβαιώθηκε ότι η σχετική συμφωνία για την παραχώρηση του container terminal με την κοινοπραξία εταιριών   «HUTCHISON PORT HOLDINGS LIMITED, HUTCHISON PORT INVESTMENTS SARL,  ALAPIS ΑΕ, ΛΥΔ ΑΕ», θα ολοκληρωθεί  το αργότερο έως το τέλος του έτους, καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με ταχείς ρυθμούς και σε πολύ καλό κλίμα.

Εκτέθηκαν επίσης οι ιδιαίτερα ευοίωνες προοπτικές για τη διακίνηση του συμβατικού φορτίου, μέσω του λιμένος της Θεσσαλονίκης.

Αναγνωρίζοντας την υφιστάμενη θέση και τις προοπτικές της εταιρίας, επεδείχθη ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον από τα στελέχη των επενδυτικών κεφαλαίων για την είσοδό τους στη μετοχική σύνθεση της εταιρίας.  

ΘΕΜΑ: «Κατακύρωση του Διαγωνισμού για την παραχώρηση του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων της ΟΛΘ ΑΕ»
Η ΟΛΘ ΑΕ ανακοινώνει ότι σήμερα Τρίτη 26 Αυγούστου 2008, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σε προγραμματισμένη συνεδρίασή του, αποφάσισε:
  • Ενέκρινε το Πρακτικό Νο 4 της Επιτροπής Διαγωνισμού αναφορικά με την παραχώρηση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων της ΟΛΘ ΑΕ, και
  • Ανακήρυξε "ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟ" την Ένωση Εταιριών «HUTCHISON PORT HOLDINGS LIMITED, HUTCHISON PORT INVESTMENTS SARL, ALAPIS ΑΕ, ΛΥΔ ΑΕ».  

Σήμερα, Τετάρτη 30 Ιουλίου 2008, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Θ. ΑΕ, σε προγραμματισμένη συνεδρίαση του, αποφάσισε:

  • Την έγκριση του Πρακτικού Νο. 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού αναφορικά με το Διεθνή Δημόσιο  Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την Παραχώρηση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων της Ο.Λ.Θ. ΑΕ (Διακήρυξη Πρ.Φ.125/2008)
  • Την ανακήρυξη της Ένωσης εταιριών «HUTCHISON PORT HOLDINGS LIMITED, HUTCHISON PORT INVESTMENTS SARL,  ALAPIS ΑΒΕΕ, ΛΥΔ ΑΕ», ως προσωρινού πλειοδότη του ανωτέρω Διαγωνισμού, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης του ανωτέρω Πρακτικού.
Η Ένωση εταιριών «HUTCHISON PORT HOLDINGS LIMITED, HUTCHISON PORT INVESTMENTS SARL,  ALAPIS ΑΒΕΕ, ΛΥΔ ΑΕ», θα κληθεί να καταθέσει συμπληρωματικά έγγραφα (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 165 της Διακήρυξης) προκειμένου να ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος και να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων.