Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Νέα

Ημερομηνία δημοσίευσης των ετήσιων αποτελεσμάτων της ΟΛΘ ΑΕ της εταιρικής χρήσης 2007: 30/3/2008 και 31/3/2008.

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2008:

1) Ημερομηνία δημοσίευσης των ετήσιων αποτελεσμάτων της εταιρίας της εταιρικής χρήσης 2007: 31/3/2008.

2) Ετήσια ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα αποτελέσματα της εταιρίας: 23/5/2008.

3) Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20/6/2008.

4) Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος: 18/7/2008. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι των μετοχών στη λήξη της συνεδρίασης της 17/7/2008.

5) Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος: 28/7/2008. Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω πιστωτικού ιδρύματος. Η εταιρία θα προβεί σε νέα ανακοίνωση για τη διαδικασία πληρωμής μερίσματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ αε, στη σημερινή (14/03/2008) συνεδρίαση του, κατόπιν των αιτημάτων των ενδιαφερομένων εταιριών για παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ενέκρινε την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της Διακήρυξης του διεθνούς δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων της ΟΛΘ αε ως εξής:

Ορίσθηκε ότι η υποβολή του φακέλου προσφοράς των υποψηφίων θα γίνει μέχρι την 14/05/2008 με καταληκτική ώρα τις 14:00.

Ορίσθηκε ότι η αποσφράγιση των φακέλων θα λάβει χώρα την 15η Μαΐου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2008:

  • Ημερομηνία δημοσίευσης των ετήσιων αποτελεσμάτων της εταιρίας της εταιρικής χρήσης 2007: 31/3/2008.
  • Ετήσια ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα αποτελέσματα της εταιρίας: 23/5/2008.
  • Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 15/6/2008.
  • Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος: 18/7/2008. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι των μετοχών στη λήξη της συνεδρίασης της 17/7/2008.
  • Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος: 28/7/2008. Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω πιστωτικού ιδρύματος. Η εταιρία θα προβεί σε νέα ανακοίνωση για τη διαδικασία πληρωμής μερίσματος.