Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Νέα

Απαντήσεις-Διευκρινίσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού TED 088/2022 για την προμήθεια θερινών ειδών ατομικής προστασίας [pdf]

Τροποποιήσεις & Απαντήσεις-Διευκρινίσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού TED 088/2022 για την προμήθεια θερινών ειδών ατομικής προστασίας [pdf]

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών στον Ανοικτό Διαγωνισμό TED 087/2022 για την «Παροχή υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων που καταπλέουν στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» [pdf]

Παροχή διευκρινήσεων σε ερώτημα που υποβλήθηκε στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού (TED 087/2022) για την «Παροχή υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων που καταπλέουν στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» [pdf]

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών στον ανοικτό διαγωνισμό TED 088/2022 για την προμήθεια θερινών μέσων ατομικής προστασίας [pdf]

Παροχή διευκρινήσεων σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού (TED 087/2022) για την «Παροχή υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων που καταπλέουν στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» [pdf]