Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Νέα

Κανονισμός Ανάθεσης Συμβάσεων Υποπαραχωρήσεων Ο.Λ.Θ. Α.Ε. [pdf]

Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (“ΟΛΘ Α.Ε.”)  ανακοινώνει ότι σήμερα ενημερώθηκε για την πρόθεση παραίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του κ. Boris Wenzel, Αναπληρωτή Προέδρου του Δ.Σ., μη εκτελεστικού μέλους, για προσωπικούς λόγους. Το Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε. στην σημερινή του συνεδρίαση της 25/1/2021, έκανε δεκτή την παραίτηση του κ. Wenzel και τον ευχαρίστησε θερμά για την συνδρομή του στην πορεία της ΟΛΘ A.E.

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού (TED 041/2021) για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των υπαίθριων & στεγασμένων χώρων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. [pdf]

Παράρτημα [pdf]

Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΛΘ Α.Ε.) ανακοινώνει ότι η κα Θεοδώρα Ρήγα ορίστηκε ως Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν στα πλαίσια των Πλειοδοτικών διαγωνισμών 001 & 002/2020, της ΟΛΘ ΑΕ για την εκποίηση και απομάκρυνση παλαιού εξοπλισμού/μηχανημάτων και λοιπών υλικών ιδιοκτησίας της, ως scrap και για την Εκποίηση παλαιού εξοπλισμού/μηχανημάτων [pdf]

Ελεύθερη Ζώνη - Νέες διαδικασίες εισόδου/εξόδου [pdf]