Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Νέα

Σύστημα Ελεύθερης Ζώνης-Προαναγγελίες Συμβατικού Φορτίου [pdf]

Η Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. («ΟΛΘ Α.Ε.») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 7551/16.12.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Ελευθέριος Τσίντζας τοποθετείται ως νέος Εσωτερικός Ελεγκτής και Επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, σε αντικατάσταση της Κας Αναστασίας Καρύπη.

Ο κ. Τσίντζας πληροί τις προϋποθέσεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Έχει 17ετή ενεργή εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο και εντάσσεται στην «ΟΛΘ Α.Ε.» προερχόμενος από την Alpha Bank Romania, όπου διατελούσε Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου από τον Αύγουστο του 2016. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη της Λογιστικής και Διοίκησης (MSc in Accounting and Management) από το Πανεπιστήμιο του Southampton, πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (CIA), ενώ διαθέτει πιστοποιήσεις και από τον ευρύτερο χώρο του εσωτερικού ελέγχου (CFSA, CFE, CRMA).

Έχει επιλεγεί από το διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (The IIA) ως μέλος της Επιτροπής Διαμόρφωσης Εξετάσεων, θέση την οποία υπηρέτησε για έξι έτη.

Ο κ. Τσίντζας θα αναλάβει τα καθήκοντά του ως Επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου από την 11.01.2021.

Επανάληψη του από 13/07/2020 ματαιωθέντος ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού λόγω πανδημίας - Διακήρυξη 002/2020 για την εκποίηση & απομάκρυνση παλαιών μηχανημάτων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ως SCRAP [pdf]

 

Επανάληψη του από 13/07/2020 ματαιωθέντος ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού - Διακήρυξη 001/2020 για την εκποίηση παλαιών μηχανημάτων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. [pdf]

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Η λειτουργία του Σ.ΕΜΠΟ και του Συμβατικού Λιμένα κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και συγκεκριμένα από την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι το Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2021 θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:

 

Προγραμματισμός για το Σ.ΕΜΠΟ:

 

Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου

Όλες οι λειτουργίες θα σταματήσουν στις 18:00

Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Αργία

Σάββατο 26 Δεκεμβρίου

Λειτουργία Υπηρεσιών Πλοίου μόνο από τις 07:00

Λειτουργία Υπηρεσιών Εδάφους 07:00 -15:00

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου

Λειτουργίες Υπηρεσιών Πλοίων μόνο

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου

Οι Υπηρεσίες Εδάφους θα ξεκινήσουν στις 07:00

Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου

Όλες οι λειτουργίες θα σταματήσουν στις 18:00

Παρασκευή 1 Ιανουαρίου

Αργία

Σάββατο 2 Ιανουαρίου

Οι Υπηρεσίες Πλοίων και Εδάφους θα συνεχιστούν σύμφωνα με ένα κανονικό Σάββατο στις 07:00 π.μ.

 

Προγραμματισμός για το Συμβατικό Λιμάνι:

 

Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου

Όλες οι λειτουργίες θα σταματήσουν στις 18:00

Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Αργία

Σάββατο 26 Δεκεμβρίου

Αργία

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου

Υπερωριακή επιχειρησιακή λειτουργία όπως ορίζεται στο τιμολόγιο

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου  

Κανονική επιχειρησιακή λειτουργία

Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου

Όλες οι λειτουργίες θα σταματήσουν στις 18:00

 

Παρασκευή 1 Ιανουαρίου

Αργία

Σάββατο 2 Ιανουαρίου

Επιχειρησιακή λειτουργία κανονικού Σαββάτου όπως ορίζεται στο τιμολόγιο.

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία και σας ευχόμαστε Καλές Γιορτές με Υγεία.

Οικονομικά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01.2020 - 30.09.2020 και τρέχουσες εξελίξεις: Απάντηση στην από 2503/18.11.2020 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς [pdf]