Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Νέα

TED 071/2021 - Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης ορίων ISPS, πρόσβασης οχημάτων & πεζών από τις πύλες 16 & 10, κέντρου ελέγχου και δικτύου επικοινωνιών του έργου στον λιμένα της ΟΛΘ ΑΕ [pdf]

Απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού για την προμήθεια γαντιών μηχανικής προστασίας & μασκών προστασίας αναπνοής [pdf]

Απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού για την προμήθεια γαντιών μηχανικής προστασίας & μασκών προστασίας αναπνοής [pdf]

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών στον ανοικτό διαγωνισμό της ΟΛΘ ΑΕ για την κατασκευή computer room στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων TED 067/2021 [pdf]

 
Ματαίωση του διαγωνισμού για την επιθεώρηση και πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. [pdf]

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης της BELTERRA INVESTMENTS LTD [pdf]