Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Νέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χρήση Αποθηκευτικών εγκαταστάσεων [pdf]

Υπόδειγμα [xlsx]

Αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου, Ανασυγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα, Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Υποψηφιοτήτων [pdf]

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών στον ανοικτό διαγωνισμό της ΟΛΘ ΑΕ για την κατασκευή computer room στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων TED 067/2021 [pdf]

TED 067/2021 - Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την κατασκευή computer room στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων [pdf]

 Οδηγίες για συμπίεση αρχείων με κωδικό [pdf]

Πρακτικό Συγκρότησης Eπιτροπής Eλέγχου 12.07.2021 [pdf]

Απόφαση ΔΣ 05.07.2021 - Αξιολόγηση καταλληλότητας υποψηφίων μελών ΔΣ [pdf]

Πρακτικό εξ' αναβολής ΓΣ 12.07.2021 [pdf]

Πρακτικό Συγκρότησης Επιτροπής Αποδοχών 12.07.2021 [pdf]

Απόσπασμα Πρακτικού Συγκρότησης σε Σώμα 12.07.2021 [pdf]