Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Νέα

H «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία» (ΟΛΘ Α.Ε.) ανακοινώνει, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1&2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021 ως εξής:

  • Δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2020: Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2020 θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.thpa.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ www.athexgroup.gr.
  • Ετήσια ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα αποτελέσματα της Εταιρείας: Τετάρτη  19 Μαΐου  2021.
  • Τακτική Γενική Συνέλευση: Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021.
  • Αποκοπή μερίσματος: Τετάρτη 30 Ιουνίου  2021.
  • Δικαιούχοι μερίσματος χρήσης 2020 - “Record date”: Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021.
  • Έναρξη πληρωμής μερίσματος: Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021.  

Η Εταιρεία θα προβεί σε νέα ανακοίνωση για τη διαδικασία πληρωμής μερίσματος.

 Η «ΟΛΘ Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, μετά από έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων, αναφορικά με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την επισκευή, αξιοποίηση & εκμετάλλευση της Αποθήκης 9, εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα Θεσσαλονίκης [pdf]

Απάντηση σε ερωτήματα που υποβληθήκαν σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης TED 058/2021 για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) εφεδρικής λειτουργίας [pdf]

Απάντηση σε ερωτήματα που υποβληθήκαν σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης TED 058/2021 για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) εφεδρικής λειτουργίας [pdf]

Ανακοίνωση νέων Γενικών Όρων και νέου Τιμολογίου Συμβατικού Λιμένα, σε ισχύ από 12/4/2021

https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/invoice

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αντιηλιακών και αντικουνουπικών spray [pdf]