Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Νέα

TED 074/2021 - Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών συμμόρφωσης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Ο.Λ.Θ Α.Ε Υποσταθμού 6 και πύλες αυτής. [pdf]

Οδηγίες για συμπίεση αρχείων με κωδικό [pdf]

TED 074/2021 - Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών συμμόρφωσης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Ο.Λ.Θ Α.Ε Υποσταθμού 6 και πύλες αυτής. [pdf]

Οδηγίες για συμπίεση αρχείων με κωδικό [pdf]

Απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού της ΟΛΘ ΑΕ TED 071/2021 για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης ορίων ISPS, πρόσβασης οχημάτων & πεζών από τις πύλες 16, 10, κέντρου ελέγχου και δικτύου επικοινωνιών [pdf]

Απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού της ΟΛΘ ΑΕ TED 071/2021 για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης ορίων ISPS, πρόσβασης οχημάτων & πεζών από τις πύλες 16, 10, κέντρου ελέγχου και δικτύου επικοινωνιών [pdf]

Απάντηση σε ερώτημα που υποβλήθηκε στα πλαίσια του ανοιχτού διαγωνισμού της ΟΛΘ ΑΕ TED 070/2021 για την προμήθεια φυσικών διακομιστών (Servers). [pdf]

Απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού της ΟΛΘ ΑΕ TED 071/2021 για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης ορίων ISPS, πρόσβασης οχημάτων & πεζών από τις πύλες 16, 10, κέντρου ελέγχου και δικτύου επικοινωνιών [pdf]