Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Διοικητικό Συμβούλιο

Αθανάσιος Λιάγκος
Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΔΣ, εκτελεστικό μέλος

Laurent Martens
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

Franco Nicola Cupolo

Διευθύνων Σύμβουλος - Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής, εκτελεστικό μέλος

Artur Davidian
Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων, Εκτελεστικό μέλος

FU Βaiqiao (Leon)
Μη εκτελεστικό μέλος

Χαραλάμπης Καραμανέας
Μη εκτελεστικό μέλος

Παναγιώτης Μιχαλόπουλος
Aνεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Αγγελική Σαμαρά
Aνεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ειρήνη Χάδιαρη
Aνεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 
 
Οι Επιτροπές του Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε. :

 

1. Επιτροπή Υποψηφιοτήτων:
 
      1. Αγγελική Σαμαρά, ανεξάρτητο  μη εκτελεστικό μέλος, ως Πρόεδρος
      2. Χαραλάμπης Καραμανέας, μη εκτελεστικό μέλος
      3. Ειρήνη Χάδιαρη,  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
 
2. Επιτροπή Ελέγχου:
 
    1. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ως Πρόεδρος
    2. Αγγελική Σαμαρά, ανεξάρτητο  μη εκτελεστικό μέλος
    3. Χαραλάμπης Καραμανέας, μη εκτελεστικό μέλος.
 
3. Επιτροπή Αποδοχών:
 
    1. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ως Πρόεδρος
    2. Laurent Martens, μη εκτελεστικό μέλος,
    3. Ειρήνη Χάδιαρη,  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

 

 
 
 
 
 

 • Αθανάσιος Λιάγκος

  O Αθανάσιος Λιάγκος είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. στην εταιρεία Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) Α.Ε. και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Λιμενικής Κατάρτισης «Εξάντας». Κατείχε θέση Αντιπροέδρου, αν. Διευθύνοντα Συμβούλου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στην εταιρεία Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) Α.Ε.

  Διετέλεσε στέλεχος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου ως συντονιστής του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Λιμένων και Μαρινών, καθώς και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων σε όλους τους Οργανισμούς Λιμένων της Ελλάδας.

  Επίσης, κατείχε θέση ανώτατου διοικητικού στελέχους σε τράπεζες, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και μέλους Διοικητικών Συμβουλίων στις προαναφερθείσες εταιρείες.

  Έχει πολυετή εμπειρία σε θέματα εταιρικής στρατηγικής και διακυβέρνησης. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜBA, από πανεπιστημιακό ίδρυμα του εξωτερικού.

  Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Ένωσης Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ).

 • Laurent Martens

  Εργάστηκε σε εκτελεστικές θέσεις στoν λιμενικό κλάδο τα τελευταία 20 χρόνια.

  Πριν από τη CMA, εργάστηκε για 12 έτη σε διάφορες θέσεις ως Γενικός Επιχειρησιακός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος σε 3 γαλλικούς Οργανισμούς Λιμένων.

  Αυτή τη στιγμή κατέχει τη θέση του Διευθυντή Κεντρικού Σταθμού (CMAT και Terminal Link) στη CMA CGM και τα τελευταία 7,5 χρόνια υπηρέτησε ως Διευθυντής Σταθμού του ομίλου CMA CGM, Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της CMA Terminals Holding και Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Terminal Link.

 • Franco Nicola Cupolo

  Ο Franco Nicola Cupolo είναι Διευθύνων Σύμβουλος – Γενικός Εκτελεστικός Δ/ντης της ΟΛΘ Α.Ε. και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της. Έχει πολυετή εμπειρία, για περισσότερα από 20 χρόνια, σε ανώτερες διοικητικές θέσεις στις διεθνείς μεταφορές, logistics και υποδομές.

  Έχει διατελέσει στις ακόλουθες θέσεις:

  2019 Αναλυτής Εμπορικής Στρατηγικής- Ειδικές Οικονομικές Ζώνες (ΕΟΖ)
  2019 Υψηλού επιπέδου Σύμβουλος- Διεθνή Αμοιβαία Κεφάλαια
  2016-2019 Διευθύνων Σύμβουλος - Ομάδα Εκμετάλλευσης Διεθνούς Επιχειρηματικής Ανάπτυξης - Contship EUROGATE
  2016-2018 Διευθύνων Σύμβουλος – La Spezia Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων – Contship
  2016-2018 Πρόεδρος Εθνικής Βιομηχανικής Ένωσης Εφοδιασμού  ­-  CONFINDUSTRIA
  2017-2018 Γενικός Διευθυντής, Διατροπική Εφοδιαστική, Hannibal. – Contship
  2015-2019 Διοικητικό Συμβούλιο Eurogate Tanger – Eurogate
  2011-2016 Διευθύνων Σύμβουλος Cagliari Διεθνής Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων – Contship
  2009-2011 Γενικός Διευθυντής Κεντρικού Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στην Μεσόγειο -  Contship
  2008-2011 Εμπορικός Δ/ντής Ομίλου - Contship
  2007-2008 Δ/ντής Ομίλου Eπικράτειας DAMCO – APMM Group
  2004-2007 Γενικός Διευθυντής Maersk Spain Maghreb– APMM Group
  1997-2004 Γενικός Διευθυντής Maersk Italia– APMM Group
  1995-1997 Γενικός Δ/ντής δραστηριοτήτων στην Μεσόγειο– Contship
  1994-1995 Εμπορικός Δ/ντής - Shencker

   

  Γεννήθηκε στην Ιταλία και σπούδασε «Ναυτιλιακές Οικονομικές Επιστήμες» στο Πανεπιστήμιο Ναυτικών Σπουδών της Νάπολης.

 • Artur Davidian

  Ο κ. Artur Davidian είναι ο Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων της Α.Ε. «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης» & Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου. Έχει πτυχίο και Διδακτορικό στα Χρηματοοικονομικά από το Rostov State Economy University και MBA από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Διαθέτει διαχειριστική και διευθυντική εμπειρία άνω των 20 ετών σε σειρά επιχειρήσεων και σημαντική εξειδίκευση σε θέματα διοίκησης & ανάπτυξης επιχειρήσεων, επενδύσεων και διεθνούς λειτουργίας.

  Στην τρέχουσα θέση βρίσκεται  από τον Σεπτέμβριο του 2018. Επιδιώκει την δημιουργία μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης και διακρατικής προοπτικής για την ανάπτυξη της ΟΛΘ Α.Ε., μέσω της εφαρμογής ενός εξειδικευμένου επενδυτικού προγράμματος, αλλά και την  καθιέρωση του λιμένα της Θεσσαλονίκης ως κύριας πύλης εισόδου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

 • FU Βaiqiao (Leon)

  Ο κ. Baiqiao (Leon) Fu μεταφέρθηκε από την εταιρεία China Merchants Port Group ως Οικονομικός Ελεγκτής στην εταιρεία Terminal Link, κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών, δεκαετή εξειδικευμένη εμπειρία στη χρηματοοικονομική διοίκηση, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στη σύνταξη και ανάλυση οικονομικών αποτελεσμάτων. Στο παρελθόν εργαζόταν στην έδρα της China Merchants Port Group στο Shenzhen της Κίνας και στον Διεθνή Τερματικό Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Colombo, στο Κολόμπο της Σρι Λάνκα.

 • Χαραλάμπης Καραμανέας

  Ο κ. Χαραλάμπης Καραμανέας είναι μέλος του Ταμείου Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ και στο παρελθόν έχει υπηρετήσει σε διάφορες διευθυντικές θέσεις Ελληνικών και διεθνών εταιριών, που καλύπτουν όλο το φάσμα της μελέτης και κατασκευής μεγάλων έργων υποδομής και έργων ακινήτων. Έχει επίσης εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα διοίκησης, εκπροσωπώντας το Ελληνικό Δημόσιο σε Διοικητικά Συμβούλια Οργανισμών Λιμένων. Ολοκλήρωσε την πενταετή σπουδή Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού/Δομοστατικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών, από όπου απέκτησε και MSc σε Έργα Υποδομής Πολιτικού Μηχανικού. Είναι επίσης κάτοχος ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο La Verne της Καλιφόρνιας και MSc στην Χρηματοοικονομική & Τραπεζική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του  Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 • Παναγιώτης Μιχαλόπουλος

  O κ. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος είναι Αρχιτέκτων μηχανικός μέλος από το 1984 ΤΕΕ. Πτυχιούχος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Υποψήφιος διδάκτορας στον Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και κάτοχος του Certificate for the 2018 C-Blue Training Program των CMPort και Shanghai Maritime University. Εργάζεται από το 1984 μέχρι σήμερα ως ελεύθερος επαγγελματίας, μελετητής και επιβλέπων μηχανικός με τριάντα πέντε και πλέον έτη εμπειρία στον σχεδιασμό, μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτιρίων, στην λειτουργική διαμόρφωση χώρων και οργάνωση εργοταξίων. Στην επιχειρηματική του δραστηριότητα περιλαμβάνεται η ίδρυση και λειτουργία επί δεκατρία έτη ως εταίρου και διαχειριστή της εκδοτικής-διαφημιστικής-κατασκευαστικής εταιρείας Ευρωδιάσταση ΕΠΕ. Υπηρέτησε σε οργανισμούς σε ανώτατες διοικητικές θέσεις ευθύνης. Την περίοδο 2005-2011 ως αρχιτέκτων στο γραφείο Νομάρχη και υπεύθυνος σχεδιασμού και λειτουργίας του Πολιτιστικού Κέντρου "Πολυχώρος Απόλλων" της Νομαρχίας Πειραιά. Διετέλεσε Αναπληρωτής Διοικητής και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου "Μεταξά" στον Πειραιά από 17/10/2011 έως 27/12/2013. Από το 2008 έως το 2010 ως εκπρόσωπος του ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ συμμετείχε ως τακτικό μέλος στην Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου της Πολεοδομίας Πειραιά. Από το 2005 έως το 2010 συμμετείχε στην επικουρική εργασία στήριξης των μελών ΔΕΠ στον Tομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της ΣΑΤΜ του ΕΜΠ. Από 23/03/2018 μέχρι σήμερα συμμετέχει ως ανεξάρτητο μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Συνέγραψε και έχει συμμετάσχει ως επικεφαλής έκδοσης, στην συγγραφή, τον σχεδιασμό και την επιμέλεια δεκαοχτώ και πλέον βιβλίων για τον ευρωπαϊκό περιηγητισμό και τον ελληνικό πολιτισμό, με έμφαση στην αρχιτεκτονική κληρονομιά και στα λιμάνια της Μεσογείου, τα οποία έχουν κατατεθεί στην Bibliotheca Alexandrina  (Διεθνής Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας). Το έργο του έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης, ενώ ο ίδιος έχει τιμηθεί για την προσφορά του από πλείστους φορείς. Από το 1984 είναι μέλος του ΤΕΕ και του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Συμμετείχε ως μέλος σε συλλόγους, πολιτιστικούς φορείς και εμπορικά επιμελητήρια.

 • Αγγελική Σαμαρά

  Η Αγγελική Σαμαρά είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Λογιστικής στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διαθέτει πτυχίο στα Οικονομικά από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και διδακτορικό στη Λογιστική από το Πανεπιστήμιο του Surrey, Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης από το Ινστιτούτο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος (ΣΟΕΛ).

  Διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα της Λογιστικής καθώς και στην εποπτεία της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και του Ελέγχου. Είναι μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και της Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου του ΣΟΕΛ. Υπήρξε εμπειρογνώμονας σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα διδυμοποίησης για τα Λογιστικά και Ελεγκτικά Πρότυπα και την Εταιρική Διακυβέρνηση και μέλος της ομάδας εργασίας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη διαμόρφωση νέου Σχεδίου Λογαριασμών Λογιστικής για τη Γενική Κυβέρνηση. Είναι, επίσης, Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής του ΣΟΕΛ για τη διενέργεια των Επαγγελματικών Εξετάσεων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, μέλος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και μέλος αρκετών άλλων επιτροπών του Πανεπιστημίου.

  Συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή συνέδρια Λογιστικής και Ελεγκτικής. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη Χρηματοοικονομική Αναφορά, τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), τη Λογιστική, την Ελεγκτική και τις Επιτροπές Ελέγχου. Το έργο της έχει παρουσιαστεί σε διάφορα ακαδημαϊκά συνέδρια και έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

 • Ειρήνη Χάδιαρη

  Ανώτερο  διοικητικό στέλεχος  που εργάζεται στον τομέα των logistics με 25 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Από τις πρώτες γυναίκες στην Ελλάδα που έχουν σπουδάσει  και εργαστεί  στον τομέα της εφοδιαστικής  αλυσίδας  σε θέσεις ευθύνης .Με μεγάλη εμπειρία και γνώση στη διαχείριση έργων  και  στρατηγικό επιχειρηματικό σχεδιασμό.

  Είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου Αθηνών  και  κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο σε Διεθνείς Μεταφορές  και Εμπόριο.

  Είναι  παντρεμένη και μητέρα μιας κόρης. Από  το 1998 είναι μέλος και έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος της EEL, συμμετέχει ως  μέλος  σε επιμελητήρια και εθελόντρια  σε  φιλανθρωπικούς συλλόγους.