Ο σχεδιασμός της ΟΛΘ ΑΕ διαμορφώνεται με βάση τους στρατηγικούς στόχους της εταιρίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Λιμένα Θεσσαλονίκης ως σημαντικού κόμβου συνδυασμένων μεταφορών και θαλάσσιας πύλης των εμπορευμάτων από και προς τη ΝΑ Ευρώπη.

Προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού αποτελούν:

Η ΟΛΘ ΑΕ έχει εκπονήσει ένα σύγχρονο MASTER PLAN, που περιλαμβάνει τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της, το οποίο υποβλήθηκε προς έγκριση στο αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.