Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης - Κανονισμοί - Πολιτικές

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης [pdf]

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου [pdf]

Πολιτική Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων [pdf]

Πολιτική Προστασίας του Απορρήτου των Πληροφοριών [pdf]

Κώδικας Ηθικής & Δεοντολογίας [pdf]

Πολιτική Ποικιλομορφίας [pdf]